1.1.1 - Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen

Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen
  Aanslagjaar 2012
Toestand op 31.12.2012
Aanslagjaar 2013
Toestand op 31.12.2013
Aanslagjaar 2014
Toestand op 31.12.2014
PB loontrekkers 6.114.702 6.016.891 5.980.154
PB bedrijfsleiders 280.579 294.867 309.733
PB zelfstandigen 513.291 518.580 547.118
Totaal PB1 6.908.572 6.830.338 6.837.005
VenB2 493.327 510.812 480.784 
BNI natuurlijke personen 61.526 74.612 80.973
BNI vennootschappen2 10.284 9.973 10.172 
RPB2 93.031 94.989 98.035

1In de personenbelasting (PB) komt een belastingplichtige overeen met een te behandelen aangifte. Een gezamenlijke aangifte komt dus overeen met één belastingplichtige.

2 In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VenB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.

Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden. De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, maar wel op 30.06.2015.

De migratie van de gegevens naar deze nieuwe toepassing ging ook gepaard met een uitzuivering van het repertorium van de belastingplichtigen. Dat verklaart de daling van het aantal belastingplichtigen in de VenB voor het aanslagjaar 2014.