1.1.7 - Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen

1.1.7 - Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen

Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen
  Aanslagjaar 2012
31.12.2012
Aanslagjaar 2013
31.12.2013
Aanslagjaar 2014
31.12.2014
Positieve aanslagen 1.157.469 1.230.282 923.392
Aanslagen met saldo 0 1.120.087 1.064.270 1.067.016
Negatieve aanslagen 2.690.767 2.697.856 2.317.067
Totaal 4.968.323 4.992.408 4.307.475

Een positieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige moet betalen (vermeld op zijn aanslagbiljet).

Een negatieve aanslag is een terugbetaling aan de belastingplichtige (vermeld op zijn aanslagbiljet).

Een aanslag met saldo nul betekent dat de belasting gelijk is aan 0. De belastingplichtige moet dus geen belasting betalen en krijgt geen terugbetaling.