1.2.1 - Voorafbetaligen PB

Voorafbetalingen PB (in duizend euro)
  2012 2013 2014
Aantal belastingplichtigen 196.563 194.382 187.382
Aantal betalingen 370.081 360.551 355.378
Bruto-ontvangsten 1.454.666 1.551.672 1.530.735
Terugbetalingen-Ontheffingen 19.210 15.427 27.884
Netto-ontvangsten 1.435.456 1.536.245 1.502.851