3.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding in duizend euro

Geïnde bedragen na overtreding in duizend euro
  2012 2013 2014
Invordering van ontdoken belastingen Douanerechten 4.149,8 31.391,4 4.654,2
Accijnzen 3.786,5 4.575,2 9.946,2
Openingsbelasting 135,3 145,1 274,1 
Vergunningsrecht 12,3 15,8 8,3
Btw 8.897,7 3.180,9 2.602,3
Boeten 14.137,3 33.642,0 33.682,8
Totaal 31.118,9 72.950,4 51.167,9

Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.

Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.