3.4.1 - Gewestelijke belastingen

Gewestelijke belastingen
Aard van de belasting 2012 20131 20141
Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen - verkooprechten 3.057.079.527 3.103.334.257 3.251.723.221
Vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed 247.890.516 243.791.865 251.912.270
Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen 76.888.652 95.045.177 98.129.271
Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen 396.701.405 462.789.427 495.580.439
Fiscale regularisatiemaatregelen2 0 0 0
Totaal van de registratierechten - inclusief boeten en interesten, exclusief de federale registratierechten 3.778.560.100 3.904.960.726 4.097.345.201
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden 2.268.921.600 2.707.842.701 2.503.189.584
Fiscale regularisatiemaatregelen 11.217.913 195.452.357 371.763.032
Totaal successierechten en rechten van overgang bij overlijden - inclusief boeten en interesten 2.280.139.513 2.903.295.057 2.874.952.616
Algemeen totaal 6.058.699.613 6.808.255.783 6.972.297.817

1 Bedragen op 21.01.2015 (in euro).

2 De ontvangsten inzake registratierechten afkomstig van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) zijn uitzonderlijk gezien de aard zelf van de registratierechten en gezien het principe dat de registratie pas wordt gedaan na betaling van rechten en eventuele boeten zoals vereffend door de ontvanger.

Ongeveer 97% van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten worden geïndt ten voordele van de gewesten. Dat zijn dus gewestelijke belastingen.