4.1.10 - Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten

Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten
  Burgerlijke zaken 2012 Strafzaken 2012 Totaal 2012 Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Totaal 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014 Totaal 2014
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 285,7 2 287,7 263 0 263 294 0 294
Beroep 111,9 0 111,9 111,5 0 111,5 116 0 116
Cassatie 13 0 13 12,5 0 12,5 20 0 20
Totaal gunstig voor de administratie 410,6 2 412,6 387 0 387 430 0 430
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 83,3 0 83,3 121 0 121 130 0 130
Beroep 38,1 1 39,1 35,5 0 35,5 43 0 43
Cassatie 11 0 11 5,5 0 5,5 8 0 8
Totaal ongunstig voor de administratie 132,4 1 133,4 162 0 162 181 0 181
Totaal gunstige en ongunstige uitspraken en arresten1 543 3 546 549 0 549 611 0 611

1 De som van de rubrieken 'gunstige uitspraken en arresten' en 'ongunstige uitspraken en arresten' komt niet noodzakelijk overeen met het aantal in de loop van het jaar behandelde zaken. Een gemengde uitspraak is voor de helft hernomen in de rubriek 'gunstig' en voor de helft in de rubriek 'ongunstig'. Er kan bv. ook afstand van geding zijn in de loop van het geschil.