Verklaring van de voorzitter

De strategie van de FOD Financiën streeft een uniek doel na: verzekeren dat we onze missie op een efficiënte en passende wijze tot een goed einde brengen met een optimale inzet van onze middelen en binnen de afgesproken deadlines. De verwezenlijking ervan houdt noodzakelijkerwijs in dat onze managementvisie rekening houdt met duurzame en maatschappelijke aspecten.

De opwarming van de aarde, economische crisissen, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen ... Allemaal, burgers, ondernemingen en organisaties, komen we voor grote uitdagingen te staan. De FOD Financiën kan de werkelijkheid niet de rug toekeren, maar als overheidsdienst speelt ze wel een doorslaggevende rol die de maatschappij beïnvloedt.

De inzameling en herverdeling van belastingen, maar ook de schuldhoudbaarheid, de strijd tegen de fiscale fraude, de veiligheid van de invoer, het bijhouden van de patrimoniumdocumentatie ... Wij hebben te maken met veel aspecten van het dagelijkse leven. Via onze missies moeten wij ten aanzien van onze stakeholders het voorbeeld geven in de manier waarop wij deze werkterreinen beheren. Daarbij moeten we rekening houden met de beperkingen en verplichtingen waarmee we worden geconfronteerd, onder meer de regionalisering van een deel van de bevoegdheden, en de impact ervan op de organisatie van het werk en het welzijn van onze medewerkers.

Dat proberen wij aan te tonen in het gedeelte ‘GRI’, of Global Reporting Initiative, van dit jaarverslag. Met de toepassing van deze duurzame rapportering in het kader van het GRI4.0, dat vergeleken met versie 3 meer op de core business en de filosofie van de organisatie gericht is, willen wij nog transparanter zijn, nog dichter bij onze partners staan en onze manier van dagdagelijks handelen en werken nader toelichten. Los van de algemene indicatoren hebben wij daarom onze grootste uitdagingen vastgelegd zoals in het GRI 4.0 wordt verwacht. Dat gebeurde rekening houdend met onze kernopdrachten en ons managementplan. Deze uitdagingen zullen elk jaar volledig of gedeeltelijk worden aangegaan volgens een invalshoek die in verband staat met onze toestand op dat moment en onze doelstellingen die wij voor elk ervan willen bereiken.

De toepassing van het GRI is geen eenvoudige opgave voor een grote administratie. De moeilijkheid schuilt vooral in het verzamelen van de nodige informatie. Dat is een van de redenen waarom wij de rapportering dit jaar hebben beperkt tot vier van de veertien uitdagingen die oorspronkelijk waren vastgelegd. Een betere gegevenscentralisatie ... met opvolging van de indicatoren, dat is een van onze doelstellingen op het vlak van rapportering 2015.

Veel leesgenot.

Hans D’Hondt

Voorzitter van het Directiecomité

materialiteitsmatrix